• 1
  • 2

Αυτές οι σελίδες απευθύνονται σε οδοντιάτρους και άτομα εξοικειωμένα με ιατρικές πράξεις και απεικονίσεις.

Αφαίρεση ογκιδιων με Laser

Μικρά ογκίδια, αφού εξετασθούν κλινικά από τον οδοντίατρο ή αν κριθεί αναγκαίο από ειδικό Στοματολόγο, μπορούν να αφαιρεθούν με LASER μαλακών ιστών, απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα που δίνει η χρήση των συσκευών αυτών, και να σταλούν για ιστοπαθολογική διάγνωση.

Περισσότερα...