• 1
  • 2

Αυτές οι σελίδες απευθύνονται σε οδοντιάτρους και άτομα εξοικειωμένα με ιατρικές πράξεις και απεικονίσεις.

Χρήση νάρθηκα καθοδήγησης

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από την κλινική μελέτη του περιστατικού, τα εκμαγεία μελέτης, το CT–scan και το κατάλληλο software στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μεταφέρονται σε ειδικές συσκευές και κατασκευάζονται ατομικοί οδηγοί νάρθηκες, που χρησιμοποιούνται στα περιστατικά, που έχουν κριθεί κατάλληλα για τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με την τεχνική της ελάχιστης επέμβασης.

Περισσότερα...

Πριν και μετά με τεχνική καθοδηγούμενης κατόπιν τρισδιάστατης ανάλυσης τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation) η προετοιμασία του φρεατίου υποδοχής και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιούνται διαβλεννογόνια, δηλαδή απευθείας, αποφεύγοντας τον κλασσικό χειρουργικό κρημνό και τα συνήθη επακόλουθά του (αιμάτωμα, πρήξιμο, αιμορραγία, μετεπεμβατικός πόνος,

Περισσότερα...

Αποκάλυψη εμφυτευμάτων

H περίοδος της επούλωσης των εμφυτευμάτων, αρκετές φορές, συνοδεύεται με κάλυψή τους από τα γύρω ούλα. Έτσι, αφού ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση χρειάζεται να αποκαλυφθούν οι βίδες κάλυψής τους (cover screws). Αυτή η επέμβαση αποκάλυψης των εμφυτευμάτων στο στόμα, γίνεται είτε με μικροχειρουργική επέμβαση είτε, με την χρήση των κατάλληλων συσκευών Laser.

Περισσότερα...

Προσθετική επί των εμφυτευμάτων

Με την παρέλευση 1,5 – 4 μηνών (εξαρτάται από το περιστατικό) από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ακολουθεί η διαδικασία της προσθετικής αποκατάστασης (τοποθέτηση των δοντιών). Αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια, τα οποία πραγματοποιούνται σε 2-3 συνεδρίες (επισκέψεις)...

Περισσότερα...

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation) η προετοιμασία του φρεατίου υποδοχής και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιούνται διαβλεννογόνια, δηλαδή απευθείας, αποφεύγοντας τον κλασσικό χειρουργικό κρημνό και τα συνήθη επακόλουθά του...

Περισσότερα...

Πολφοτομή με Laser

Οι ευεργετικές ιδιότητες του Laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της πολφοτομής.

Περισσότερα...