• 1
  • 2

Εμφυτεύσεις ακριβείας σε εξαναγκασμένη αποφυγή ορθοδοντικής θεραπείας

Σε ασθενείς που, για διαφόρους λόγους αρνούνται την ενδεικνυόμενη κατά περί- πτωση ορθοδοντική θεραπεία και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εμφυ- τεύσεις – αποκαταστάσεις των ελλειπόντων δοντιών, εκμεταλλευόμενοι την ακρίβεια που παρέχει η καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation).

Περισσότερα...

Εμφυτεύματα με άμεση φόρτιση

Όταν υφίστανται οι κατάλληλες προϋπο- θέσεις, μπορεί να τοποθετηθούν σταθερά προσωρινά δόντια επί των εμφυτεύσεων (άμεση φόρτιση – λειτουργία, immediate loading – function), μέχρι να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος οστεοενσωμάτωσης και να τοποθετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση.

Περισσότερα...

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου, μετατόπισης ή παρασκευής του γενειακού ή του κ.φ. νεύρου κ.ά. με τεχνική καθοδηγούμενης κατόπιν τρισδιάστατης ανάλυσης τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Με την ακρίβεια της καθοδηγούμενης εμφύτευσης εκμεταλλευόμαστε πλήρως το διαθέσιμο οστούν της περιοχής ενδιαφέροντος της γνάθου.

Περισσότερα...

Χρήση νάρθηκα καθοδήγησης

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από την κλινική μελέτη του περιστατικού, τα εκμαγεία μελέτης, το CT–scan και το κατάλληλο software στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μεταφέρονται σε ειδικές συσκευές και κατασκευάζονται ατομικοί οδηγοί νάρθηκες, που χρησιμοποιούνται στα περιστατικά, που έχουν κριθεί κατάλληλα για τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με την τεχνική της ελάχιστης επέμβασης.

Περισσότερα...

Πριν και μετά με τεχνική καθοδηγούμενης κατόπιν τρισδιάστατης ανάλυσης τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation) η προετοιμασία του φρεατίου υποδοχής και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιούνται διαβλεννογόνια, δηλαδή απευθείας, αποφεύγοντας τον κλασσικό χειρουργικό κρημνό και τα συνήθη επακόλουθά του (αιμάτωμα, πρήξιμο, αιμορραγία, μετεπεμβατικός πόνος,

Περισσότερα...

Αποκάλυψη εμφυτευμάτων

H περίοδος της επούλωσης των εμφυτευμάτων, αρκετές φορές, συνοδεύεται με κάλυψή τους από τα γύρω ούλα. Έτσι, αφού ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση χρειάζεται να αποκαλυφθούν οι βίδες κάλυψής τους (cover screws). Αυτή η επέμβαση αποκάλυψης των εμφυτευμάτων στο στόμα, γίνεται είτε με μικροχειρουργική επέμβαση είτε, με την χρήση των κατάλληλων συσκευών Laser.

Περισσότερα...