• 1
  • 2

Βιβλιογραφία για την τεχνική

Βιβλιογραφία για την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation)

Περισσότερα...

Συνεργασία

Το ιατρείο μας είναι εξειδικευμένο στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων  με την τεχνική ελάχιστης επέμβασης (flapless image guided implementation). Με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας η εμφύτευση καθοδηγείται στην ιδανικότερη θέση, αποφεύγοντας την κλασική χειρουργική μέθοδο. Η διαδικασία είναι σχεδόν αναίμακτη, ανώδυνη και με αισθητικότερη επούλωση.

Περισσότερα...

Συνδυασμένα περιστατικά

Ο συνδυασμός τεχνικών της εμφυτευμα- τολογίας και των εφαρμογών Laser διευκολύνει σε πολλές περιπτώσεις την οδοντο-στοματολογική αποκατάσταση, όπως διακρίνεται στα παρακάτω περιστατικά.

Περισσότερα...