• 1
  • 2

Αυτές οι σελίδες απευθύνονται σε οδοντιάτρους και άτομα εξοικειωμένα με ιατρικές πράξεις και απεικονίσεις.

Βιβλιογραφία για την τεχνική

Βιβλιογραφία για την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation)

Περισσότερα...

Συνδυασμένα περιστατικά

Ο συνδυασμός τεχνικών της εμφυτευμα- τολογίας και των εφαρμογών Laser διευκολύνει σε πολλές περιπτώσεις την οδοντο-στοματολογική αποκατάσταση, όπως διακρίνεται στα παρακάτω περιστατικά.

Περισσότερα...

Συνεργασία

Το ιατρείο μας είναι εξειδικευμένο στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων  με την τεχνική ελάχιστης επέμβασης (flapless image guided implementation). Με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας η εμφύτευση καθοδηγείται στην ιδανικότερη θέση, αποφεύγοντας την κλασική χειρουργική μέθοδο. Η διαδικασία είναι σχεδόν αναίμακτη, ανώδυνη και με αισθητικότερη επούλωση.

Περισσότερα...

Εμφυτεύσεις ακριβείας σε εξαναγκασμένη αποφυγή ορθοδοντικής θεραπείας

Σε ασθενείς που, για διαφόρους λόγους αρνούνται την ενδεικνυόμενη κατά περί- πτωση ορθοδοντική θεραπεία και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εμφυ- τεύσεις – αποκαταστάσεις των ελλειπόντων δοντιών, εκμεταλλευόμενοι την ακρίβεια που παρέχει η καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation).

Περισσότερα...

Εμφυτεύματα με άμεση φόρτιση

Όταν υφίστανται οι κατάλληλες προϋπο- θέσεις, μπορεί να τοποθετηθούν σταθερά προσωρινά δόντια επί των εμφυτεύσεων (άμεση φόρτιση – λειτουργία, immediate loading – function), μέχρι να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος οστεοενσωμάτωσης και να τοποθετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση.

Περισσότερα...

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου, μετατόπισης ή παρασκευής του γενειακού ή του κ.φ. νεύρου κ.ά. με τεχνική καθοδηγούμενης κατόπιν τρισδιάστατης ανάλυσης τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Με την ακρίβεια της καθοδηγούμενης εμφύτευσης εκμεταλλευόμαστε πλήρως το διαθέσιμο οστούν της περιοχής ενδιαφέροντος της γνάθου.

Περισσότερα...