• 1
 • 2

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation) η προετοιμασία του φρεατίου υποδοχής και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιούνται διαβλεννογόνια, δηλαδή απευθείας, αποφεύγοντας τον κλασσικό χειρουργικό κρημνό και τα συνήθη επακόλουθά του (αιμάτωμα, πρήξιμο, αιμορραγία, μετεπεμβατικός πόνος, επιμόλυνση χειρουργικού τραύματος, διαταραχές επούλωσης, κακουχία, γενικά συμπτώματα και λειτουργικά προβλήματα μάσησης και ομιλίας που περιορίζουν, κατά το διάστημα αυτό, την δυνατότητα εκπλήρωσης των εργασιακών και κοινωνικών υποχρεώσεων).

Η τεχνική, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν υφίστανται οι κλινικές και ακτινογραφικές προϋποθέσεις της φατνιακής ακρολοφίας και μόνο μετά από προσεκτική μελέτη.

Με την ακρίβεια της καθοδηγούμενης εμφύτευσης εκμεταλλευόμαστε πλήρως το διαθέσιμο οστούν της περιοχής ενδιαφέροντος της γνάθου. Έτσι αποφεύγονται επίπονες και εργώδεις χειρουργικές τεχνικές οστικής αναγέννησης (ανύψωση ιγμορείου, πάχυνση λεπτής ακρολοφίας κ.ά.) με όλες τις άμεσες χειρουργικές, αλλά και απώτερες επιπλοκές τους (απόρριψη μοσχεύματος, αμφιβόλου ποσότητας και ποιότητας οστική αναγέννηση, πέραν του δέοντος και μεγαλύτερη του επιθυμητού ανάπλαση που απαιτεί εκ νέου επιπρόσθετη χειρουργική διευθέτηση).

Για τον ίδιο λόγο τις πιο πολλές φορές δεν απαιτείται παρασκευή ή μετατόπιση του κάτω φατνιακού νεύρου και αποφεύγονται οι δυσάρεστες συνέπειες της (αναισθησία, υπαισθησία, αμφιβόλου πρόγνωσης έντασης και διάρκειας άλγος, ψυχική και σωματική ταλαιπωρία).

Λόγω της απουσίας κρημνού δεν απαιτείται αποκόλληση του βλεννογονοπεριόστεου και δεν προκαλείται υφίζηση των ούλων μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη επούλωση και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ροζ πορσελάνη στο αυχενικό όριο της προσθετικής αποκατάστασης, καθιστώντας την στοματική αποκατάσταση επί των εμφυτευμάτων φυσικότερη και αισθητικότερη. Αποφεύγεται επίσης, ο κίνδυνος δημιουργίας ουλών κατά την διαδικασία επούλωσης των δύο χειλέων του κρημνού στην αισθητική ζώνη.

Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα της τεχνικής:

 • Αποφεύγεται ο χειρουργικός τραυματισμός των ιστών (σχεδόν αναίμακτη τεχνική).

 • Επιτυγχάνεται, κατά το μέγιστο δυνατόν, η διατήρηση της ακεραιότητας τους.

 • Αποδίδεται σεβασμός στην ανατομία των ιστών.

 • Έχουμε σχεδόν πλήρη απουσία συμπτωμάτων μετά την τοποθέτηση.

 • Δεν απαιτούνται χειρουργικές τεχνικές οστικής αναγέννησης.

 • Ταχύτερη αποκατάσταση.

 • Επιτυγχάνεται σαφώς αισθητικότερη επούλωση και τελική αποκατάσταση.

 • Απόδοση φυσικότητας και λειτουργικότητας στην τελική προσθετική αποκατάσταση.

 • Μηδενική έως ελάχιστη υφίζηση των ούλων με την παρέλευση του χρόνου.

 • Παρέχεται η ευχέρεια αντιμετώπισης ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, καθώς και εκείνων που αδυνατούν να ανεχθούν τη χειρουργική τεχνική.

Πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προηγείται ένα CT-SCAN των γνάθων που, σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων στον υπολογιστή, δίνει τη δυνατότητα για μια τρισδιάστατη μελέτη της περιοχής που πρόκειται να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από την κλινική μελέτη του περιστατικού, τα εκμαγεία μελέτης, το CT – scan και το κατάλληλο software (SimPlant, κ.ά.) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μεταφέρονται σε ειδικές συσκευές και κατασκευάζονται ατομικοί οδηγοί νάρθηκες, που χρησιμοποιούνται στα περιστατικά, που έχουν κριθεί κατάλληλα για τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με την τεχνική της ελάχιστης επέμβασης.

Η πιθανότητα λάθους της τεχνικής κυμαίνεται από 0,5 έως 1 χιλιοστό. Αυτό λαμβάνεται υπόψη στην σχεδίαση του ατομικού οδηγού νάρθηκα εμφύτευσης (υπολογίζεται και αφαιρείται από την διαθέσιμη οστική περιοχή) για λόγους προστασίας σημαντικών ανατομικών στοιχείων, καθιστώντας την όλη διαδικασία προβλέψιμη ασφαλή και ακίνδυνη.

Βιβλιογραφία σχετική με τα ανωτέρω

Ατομικοί οδηγοί νάρθηκες πριν τη χρήση τους

Ατομικοί οδηγοί νάρθηκες σε χρήση