• 1
  • 2

Μετά την τοποθέτηση προσθετικής αποκατάστασης πάνω σε εμφυτεύματα

Η αποκατάσταση με εμφυτεύματα είναι, ίσως, η εργασία με την μεγαλύτερη ανάγκη καθημερινής και σχολαστικής στοματικής υγιεινής (βούρτσισμα, μεσοδόντια βουρτσάκια, οδοντικό νήμα).

Στις επανεξετάσεις ο οδοντίατρος ελέγχει την προσθετική εργασία καθώς και την υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών, κλινικά και ακτινογραφικά, έτσι ώστε, τυχόν προβλήματα να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Σε μερικές περιπτώσεις, επίσης, κρίνεται απαραίτητη η καθημερινή χρήση προστατευτικού νάρθηκα νυκτός, για την προστασία της αποκατάστασης.

Η ελλιπής στοματική υγιεινή, καθώς και η αμέλεια για τακτικές επανεξετάσεις (τουλάχιστον ανά εξάμηνο) από τον οδοντίατρο, δημιουργεί δυσμενείς προοπτικές για την μακροβιότητα της αποκατάστασης.

Εάν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω τίθεται σε κίνδυνο η αποκατάσταση, η οποία προορίζεται, υπό κατάλληλες συνθήκες, για πολλά χρόνια.