• 1
  • 2

Εμφυτεύσεις ακριβείας σε εξαναγκασμένη αποφυγή ορθοδοντικής θεραπείας

Σε ασθενείς που, για διαφόρους λόγους αρνούνται την ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση ορθοδοντική θεραπεία και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εμφυτεύσεις – αποκαταστάσεις των ελλειπόντων δοντιών, εκμεταλλευόμενοι την ακρίβεια που παρέχει η καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation).