• 1
  • 2

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου, μετατόπισης ή παρασκευής του γενειακού ή του κ.φ. νεύρου κ.ά. με τεχνική καθοδηγούμενης κατόπιν τρισδιάστατης ανάλυσης τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Με την ακρίβεια της καθοδηγούμενης εμφύτευσης εκμεταλλευόμαστε πλήρως το διαθέσιμο οστούν της περιοχής ενδιαφέροντος της γνάθου. Έτσι αποφεύγονται επίπονες και εργώδεις χειρουργικές τεχνικές οστικής αναγέννησης (ανύψωση ιγμορείου, πάχυνση λεπτής ακρολοφίας κ.ά.) με όλες τις άμεσες χειρουργικές, αλλά και απώτερες επιπλοκές τους (απόρριψη μοσχεύματος, αμφιβόλου ποσότητας και ποιότητας οστική αναγέννηση, πέραν του δέοντος και μεγαλύτερη του επιθυμητού ανάπλαση που απαιτεί εκ νέου επιπρόσθετη χειρουργική διευθέτηση).

Για τον ίδιο λόγο, τις πιο πολλές φορές, δεν απαιτείται παρασκευή ή μετατόπιση του γενειακού ή του κάτω φατνιακού νεύρου και αποφεύγονται οι δυσάρεστες συνέπειες τους (αναισθησία, υπαισθησία, αμφιβόλου πρόγνωσης έντασης και διάρκειας άλγος, ψυχική και σωματική ταλαιπωρία).

Τα παρακάτω περιστατικά είχαν ένδειξη είτε για οστικές αναπλάσεις είτε για χειρουργική διευθέτηση του κάτω φατνιακού νεύρου, αλλά αντιμετωπίστηκαν χάρη στην ακρίβεια της καθοδηγούμενης μετά από τρισδιάστατη μελέτη εμφύτευσης.

Αποφυγή ανύψωσης ιγμορείου

Αποφυγή παρασκευής γενειακού νεύρου

Αποφυγή παρασκευής γενειακού και μετατόπισης κ.φ. νεύρου