Χρήση νάρθηκα καθοδήγησης

  • Εκτύπωση

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από την κλινική μελέτη του περιστατικού, τα εκμαγεία μελέτης, το CT–scan και το κατάλληλο software στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μεταφέρονται σε ειδικές συσκευές και κατασκευάζονται ατομικοί οδηγοί νάρθηκες, που χρησιμοποιούνται στα περιστατικά, που έχουν κριθεί κατάλληλα για τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με την τεχνική της ελάχιστης επέμβασης. Η πιθανότητα λάθους της τεχνικής κυμαίνεται από 0,5 έως 1 χιλιοστό. Αυτό λαμβάνεται υπόψη στην σχεδίαση του ατομικού οδηγού νάρθηκα εμφύτευσης (υπολογίζεται και αφαιρείται από την διαθέσιμη οστική περιοχή) για λόγους προστασίας σημαντικών ανατομικών στοιχείων, καθιστώντας την όλη διαδικασία  προβλέψιμη ασφαλή και ακίνδυνη.