Πριν και μετά με τεχνική καθοδηγούμενης κατόπιν τρισδιάστατης ανάλυσης τοποθέτηση εμφυτευμάτων

  • Εκτύπωση

Με την καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation) η προετοιμασία του φρεατίου υποδοχής και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιούνται διαβλεννογόνια, δηλαδή απευθείας, αποφεύγοντας τον κλασσικό χειρουργικό κρημνό και τα συνήθη επακόλουθά του (αιμάτωμα, πρήξιμο, αιμορραγία, μετεπεμβατικός πόνος, επιμόλυνση χειρουργικού τραύματος, διαταραχές επούλωσης, κακουχία, γενικά συμπτώματα και λειτουργικά προβλήματα μάσησης και ομιλίας που οδηγούν σε αδυναμία εκπλήρωσης των εργασιακών και κοινωνικών υποχρεώσεων).

Η τεχνική, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν υφίστανται οι  κλινικές και ακτινογραφικές προϋποθέσεις της φατνιακής ακρολοφίας και μόνο μετά από προσεκτική μελέτη. Διαφορετικά, εφαρμόζεται η κλασσική χειρουργική τεχνική.

Βιβλιογραφία σχετική με τα ανωτέρω

Στις παρακάτω φωτογραφίες διακρίνεται το “ατραυματικό” της τεχνικής