• 1
  • 2

Αποκάλυψη εμφυτευμάτων

H περίοδος της επούλωσης των εμφυτευμάτων, αρκετές φορές, συνοδεύεται με κάλυψή τους από τα γύρω ούλα. Έτσι, αφού ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση χρειάζεται να αποκαλυφθούν οι βίδες κάλυψής τους (cover screws).

Αυτή η επέμβαση αποκάλυψης των εμφυτευμάτων στο στόμα, γίνεται είτε με μικροχειρουργική επέμβαση είτε, με την χρήση των κατάλληλων συσκευών Laser. Όταν χρησιμοποιείται το Laser, η επούλωση των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα είναι ανώδυνη, ολοκληρώνεται ταχύτερα και δεν υπάρχει μετεπεμβατικό οίδημα ή αιμορραγία.

Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται ο χρόνος τοποθέτησης της τελικής προσθετικής αποκατάστασης πάνω στα εμφυτεύματα, από την αποκάλυψής τους και μετά.