• 1
  • 2

Προσθετική επί των εμφυτευμάτων

Με την παρέλευση 1,5 – 4 μηνών (εξαρτάται από το περιστατικό) από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ακολουθεί η διαδικασία της προσθετικής αποκατάστασης (τοποθέτηση των δοντιών).

Αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια, τα οποία πραγματοποιούνται σε 2-3 συνεδρίες (επισκέψεις):

  • Αποκάλυψη της “τάπας” (cover screw) των εμφυτευμάτων, όταν έχει καλυφθεί από ουλικό ιστό, που είναι ανώδυνη που μπορεί να γίνει και με χρήση συσκευής Laser.

  • Έλεγχος της οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων.

  • Τοποθέτηση “τάπας επούλωσης” (healing abutment), όταν χρειάζεται, για την περιφερική αισθητική διαμόρφωση των ούλων.

  • Λήψη αποτυπωμάτων που χρησιμεύουν για την κατασκευή των abutments (τεχνητά τροχισμένα δόντια) πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι στεφάνες ή γέφυρες, αλλά και για την τελική προσθετική αποκατάσταση (στεφάνες ή γέφυρες από πορσελάνη).

  • Επιλογή, εργαστηριακή επεξεργασία και έλεγχος των abutments.

  • Λειτουργικός και αισθητικός έλεγχος σε διάφορα στάδια κατασκευής της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης.

  • Τελική τοποθέτηση και συγκόλληση της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης.

  • Όταν υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να τοποθετηθούν σταθερά προσωρινά δόντια επί των εμφυτευμάτων αμέσως μετά την τοποθέτησή τους (άμεση φόρτιση – λειτουργία , immediate loading – function) μέχρι να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος οστεοενσωμάτωσης και να τοποθετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση.