• 1
  • 2

Συνεργασία

Το ιατρείο μας είναι εξειδικευμένο στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων με την τεχνική ελάχιστης επέμβασης (flapless image guided implementation). Με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας η εμφύτευση καθοδηγείται στην ιδανικότερη θέση, αποφεύγοντας την κλασική χειρουργική μέθοδο.

Η διαδικασία είναι σχεδόν αναίμακτη, ανώδυνη και με αισθητικότερη επούλωση.

Ο ψηφιακός ορθοπαντογράφος (πανοραμικό) καθώς και ο 3D τομογράφος KODAK 9000 που διαθέτει το ιατρείο μας, δίνει την δυνατότητα ελέγχου τόσο κατά την διάρκεια της εμφύτευσης όσο και αμέσως μετά απ’ αυτήν. Χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα όλων των εταιρειών (Nobel Biocare, DENTSPLY Friadent, Biomet 3i, Straumann, Alpha-Bio, Mis κ.ά.) αναλόγως του περιστατικού.

Σε περίπτωση συνεργασίας μας η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται από εμάς στο κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρείο μας στα Μέγαρα (2η συνεδρία), αφού έχει προηγηθεί η 1η συνεδρία με λήψη αποτυπωμάτων για εκμαγεία μελέτης, ιατρικού ιστορικού, συλλογή ακτινογραφιών και CT-scan από εσάς. Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων στο δικό σας ιατρείο δεν προτιμάται, επειδή δεν μετακινούνται κάποια σημαντικά μέρη του εξοπλισμού, όπως 3D τομογράφος, ψηφιακό πανοραμικό, Laser, κ.ά.

Μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου ακολουθεί αυστηρός έλεγχος της οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων, ο τελικός σχεδιασμός της προσθετικής εργασίας (3η συνεδρία) και η κατασκευή της από εξειδικευμένο εργαστήριο.

Η εργασία αποστέλλεται έτοιμη για τοποθέτηση στο ιατρείο σας (4η συνεδρία). Αν επιθυμείτε και τη δική μας συμβολή, μπορείτε να την τοποθετήσετε στην επιπλέον οδοντιατρική καρέκλα του ιατρείου μας ή να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου και την προσθετική αποκατάσταση.