• 1
  • 2

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία
 

Η πανοραμική ακτινογραφία χρησιμοποιείται για την αρχική απεικόνιση ολόκληρης της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής(όλων των δοντιών και των γύρω ιστών) και έτσι ο κλινικός ιατρός αποκτά μια γενική εκτίμηση για την ανατομία και και την παθολογία της απεικονιζόμενης περιοχής.

Η ψηφιακή απεικόνιση ελαχιστοποιεί τη δόση της ακτινοβολίας και βελτιστοποιεί την άμεση διάγνωση.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προσφέρει η ψηφιακή απεικόνιση είναι, ότι μπορούν να εκτιμηθούν οι αποστάσεις με μεγάλη ακρίβεια όπως, για παράδειγμα, μιας οστικής βλάβης, ή να υπολογιστεί με ακρίβεια το διαθέσιμο οστό για την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

Στο ιατρείο λειτουργεί το ψηφιακό πανοραμικό ακτινογραφικό MORITA IC-5